Κιμάς Μοσχαρίσιος Άπαχος Prime Cuts
11.60€23.20€ / kg
ευβιότοποι
Κιμάς Μοσχαρίσιος Λάπα
9.10€18.20€ / kg
ευβιότοποι