Μπεικον Καπνιστό
2.37€18.99€ / kg
Andromidas
Σύγλινο Μονεμβασιάς σε Φέτες
Πανσέτα
6.90€40.59€ / kg
Brandt & Levie
Σαλάμι Φυσικό
7.60€76.00€ / kg
Brandt & Levie
Πανσέτα
6.95€34.75€ / kg
Fumagalli
Jamon Iberico Pata Negra
29.90€373.75€ / kg
JUAN PEDRO DOMECQ
Bacon Iberico σε Φέτες
5.65€37.67€ / kg
KERMES
Jamon Iberico
10.50€105.00€ / kg
KERMES
Ριλλέτες από Αγριόχηνα
5.95€66.11€ / kg
Wild Van Wild
Καβουρμάς Βουβαλίσιος
7.90€39.50€ / kg
ΜΠΟΡΑΣ
Λουκάνικο 100% Βουβαλίσιο
6.40€25.60€ / kg
ΜΠΟΡΑΣ