Μπεικον Καπνιστό
2.09€17.40€ / kg
Andromidas
Σύγλινο Μονεμβασιάς σε Φέτες
Κύβοι Bacon
2.95€29.50€ / kg
COATI
Λουκάνικα Βίσωνα
8.60€43.00€ / kg
DOUMA FARM
Bacon Iberico σε Φέτες
4.90€32.67€ / kg
KERMES
Jamon Iberico
9.20€92.00€ / kg
KERMES
Μπέικον
2.90€22.31€ / kg
ευβιότοποι
Καβουρμάς Βουβαλίσιος
7.35€36.75€ / kg
ΜΠΟΡΑΣ